Czwartek, 14 grudzień 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z  16 LISTOPADA  2017 ROKU
 
Informuję, że   21 listopada  (wtorek) 2017  roku  o godz. 13.30  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Ślesinie odbędzie  się  XXXV  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  
 
 
 
 
 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/  z w o ł u j ę  XXXV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 21 listopada ( wtorek  )  2017 roku na godz. 13.30 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
  4. Interpelacje i zapytania radnych .
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian budżetu,
2)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017 – 2036,
3)      zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
4)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w mieście Ślesinie,
5)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wygoda,
6)      powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego,
  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.      
   
 Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl