Czwartek, 14 grudzień 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego animuje współpracę podmiotów reprezentujących poszczególne tzw. inteligentne specjalizacje w ramach Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji. W skład Forum wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki oraz władze publiczne.
9 czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie, na które Urząd zaprasza wszystkie firmy zainteresowane wsparciem dla procesów innowacyjnych. Celem wydarzenia jest pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki na rzecz realizacji nowych projektów. W ramach spotkania można będzie między innymi poznać ofertę kilkunastu wielkopolskich instytutów naukowo-badawczych zainteresowanych wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem kontaktów z przedsiębiorcami. W programie przewidziano również  prezentację projektu realizowanego wspólnie przez poznańską uczelnię oraz jedno z wielkopolskich przedsiębiorstw. 

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.
Zainteresowanych prosimy o mailowe zgłoszenie udziału na adres: beata.zagrodzka-blok@umww.pl
z podaniem imienia, nazwiska oraz nazwy firmy.


 

WIELKOPOLSKIE FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
 
PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017
POZNAŃ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
SALA SESYJNA
 
Program spotkania
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia Wielkopolskiego Forum IS
 Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
10.10-10.30 Aktywność wielkopolskich podmiotów w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz możliwości wsparcia inteligentnych specjalizacji
w ramach konkursów zaplanowanych na 2017 rok
 
10.30-10.50 Przykład współpracy sektora nauki i sektora przedsiębiorstw realizowanej
w ramach konkursu ogłoszonego przez NCBR
 
10.50-11.05 Wielkopolski Fundusz Rozwoju – nowe instrumenty wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
11.05-11.15 Wielkopolskie inteligentne specjalizacje – podsumowanie udzielonego wsparcia
11.15-12.00 Prezentacje stoisk informacyjnych instytutów naukowo-badawczychLista instytutów naukowo-badawczych obecnych na
Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji

 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie Oddział Koncentratów
Spożywczych i Produktów Skrobiowych w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Instytut Dendrologii w Kórniku

Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN

Instytut Logistyki i Magazynowania

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Instytut Obróbki Plastycznej

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Instytut Technologii Drewna

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl