Sobota, 25 listopad 2017liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta ŚlesinBZG.6845.14.2017                                                                      Ślesin, dn. 11.05.2017 r.

 
 
                                                                      
Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wywieszony został na okres  
21 dni, tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera wykaz wywieszony na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Napoleona 15 B.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 8 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
lub pod nr telefonu 632704011  w. 35.                                                            
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin     
/-/ Mariusz Zaborowski
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl